Đừng dùng bte nhé:) Nung nóng m gam bột sắt ngoài không khí.Sau 1 thời gian thu được 10 gam hỗn hợp (X) gồm Fe,FeO,Fe2O3 và Fe3O4.Hòa tan hết (X) bằng

Question

Đừng dùng bte nhé:)
Nung nóng m gam bột sắt ngoài không khí.Sau 1 thời gian thu được 10 gam hỗn hợp (X) gồm Fe,FeO,Fe2O3 và Fe3O4.Hòa tan hết (X) bằng HNO3 thu được 2,8 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm NO và NO2.Tỷ khối hơi của Y so với H2 là 19.Tìm m

in progress 0
Arya 1 tuần 2021-09-02T13:35:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:36:20+00:00

  Ta có:

  Bảo toàn N:

  $n_{Y}=n_{HNO_3}=2,8/22,4=0,125(mol)$

  Bảo toàn H:

  $n_{H_2O}=1/2n_{HNO_3}=0,0625(mol)$

  Bảo toàn O:

  $n_{O}=n_{H_2O}=0,0625(mol)$

  Ta có:

  $m_{Fe}+m_{O_2}=m_{oxit}$

  $⇒m_{Fe}+0,0625.32=10$

  $⇒m_{Fe}=8(g)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )