Ex9: Hãy chọn ra một từ trong mỗi nhóm từ, có phần in nghiêng có phát âm khác với các từ trong nhóm từ đó 1. A. communicate B. chemistry C. c

Question

Ex9: Hãy chọn ra một từ trong mỗi nhóm từ, có phần in nghiêng có phát âm khác với các từ trong nhóm từ đó
1. A. communicate     B. chemistry     C. cell     D. call (chữ c in nghiêng)
2. A. chemistry           B. sky               C. dry      D. cry (chữ y in nghiêng)
3. A. country               B. couple         C. rough  D. count (chữ u in nghiêng)
4. A. bank                   B. dark             C. stand  D. rack (chữ a in nghiêng)
5. A. thing                   B. brother         C. father D. mother (chữ th in nghiêng)

in progress 0
Adalyn 3 ngày 2021-12-06T18:52:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:54:00+00:00

  Gửi bạn ạ ._.

  Xin hay nhất -)

  e9-hay-chon-ra-mot-tu-trong-moi-nhom-tu-co-phan-in-nghieng-co-phat-am-khac-voi-cac-tu-trong-nhom

  0
  2021-12-06T18:54:15+00:00

  1.C

  2.A

  3.D

  4.B

  5.A

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )