Em có đồng ý với ý kiến được nêu ở đoạn kết trong phần đọc hiểu : ”Có người nói rằng có hai thứ mà cha mẹ cần trang bị cho con cái và chỉ hai thứ đó

Question

Em có đồng ý với ý kiến được nêu ở đoạn kết trong phần đọc hiểu : ”Có người nói rằng có hai thứ mà cha mẹ cần trang bị cho con cái và chỉ hai thứ đó là đủ, còn không, nếu có để lại cho con thứ gì đi nữa mà thiếu hai thứ đó thì coi như chưa cho con gì cả. Hai thứ đó là: ý thức tự chịu trách nhiệm về bản thân mình và năng lực để tự chịu trách nhiệm.” không ? Vì sao ?

in progress 0
Claire 3 tuần 2021-08-22T01:42:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:43:54+00:00

  – Đồng tình, vì:

  +Khi đứa tree biết ý thức tự chịu trách nhiệm trước những việc mà mình làm thì sẽ hình thành nên một nếp sống tốt, phẩm chất đáng trọng

  + hơn thế nữa, biết tự ý thức trách nhiệm tức là tự làm chủ được mình tự hiểu được việc mình làm

  Và khi bản thân đứa trẻ có năng lực để chịu trách nhiệm thì chubgs sẽ có trách nhiệm hơn với việc mình cần làm

  – Không đồng tình: bởi lẽ bên cạnh hai trang bị đó đứa trẻ vẫn cần thên nhiều hành trang quần trọng nữa: phẩm chất,kiến thức,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )