Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly ?

Question

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly ?

in progress 0
Eden 1 năm 2021-11-13T06:31:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:33:18+00:00

  Đây là chính sách tích cực, sáng tạo: thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường, củng cố quân sự và quốc phòng như làm lại sổ đinh, tích cực sản xuất vũ khí, chế tạo vũ khí như súng thần cơ và các loại thuyền chiến mới. Nhà Hồ còn sáng tạo cho xây dựng một số thành kiên cố như thành Tây Đô (Thanh Hóa), thành Đa Bang (Hà Nội)…

  0
  2021-11-13T06:33:37+00:00

  Đây là một chính sách tích cực, sáng tạo: thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường, củng cố quân sự và quốc phòng, làm lại sổ đinh để tăng quân số, tích cực sản xuất vũ khí và chế vũ khí mới như súng thần cơ và loại thuyền chiến mới gọi là lâu thuyền. Nhà Hồ còn sáng tạo cho xây dựng một số thành viên kiên cố như thành Tây Đô ở Thanh Hóa ( còn gọi là thành nhà Hồ(, thành Đa Bang (Ba Vì, Hà Nội).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )