Em có nhận xét gì về thời điểm vua Quang Trung chọn để tiêu diệt quân Thanh?

Question

Em có nhận xét gì về thời điểm vua Quang Trung chọn để tiêu diệt quân Thanh?

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-13T22:06:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T22:07:56+00:00

  Vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu vì ông cho rằng, quân Thanh mới chiếm được Thăng Long dễ dàng nên còn chủ quan, kiêu ngạo. Mặc cho quân lính tàn phá, làm điều phi pháp.

  Chính vì vậy, vào dịp tết quân Thanh lơ là đón tết không đề phòng nên quân ta tiến hành đánh chiếm làm cho địch bị bất ngờ và khó trở tay kịp.

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-10-13T22:07:57+00:00

  thời điểm vua Quang Trung chọn để tiêu diệt quân Thanh gần đến tết , điều này sẽ làm quân địch lơ là triều đinh nhà nước ta và sẽ dễ chiến thắng hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )