Em hãy đặt 4 câu có phép hoán dụ (Không giống trong SGK ) và hãy cho biết câu đó thuộc kiểu nào và chỉ ra phép hoán dụ gạch chân dưới phép hoán dụ đó

Question

Em hãy đặt 4 câu có phép hoán dụ (Không giống trong SGK ) và hãy cho biết câu đó thuộc kiểu nào và chỉ ra phép hoán dụ gạch chân dưới phép hoán dụ đó

in progress 0
Elliana 4 tháng 2021-08-15T20:30:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:31:55+00:00

  +Cả phòng đều yên lặng. ->Chỉ những người trong phòng

  -> Lấy vật chứa đựng để goi vật bị chứa đựng.

  +Đội tuyển có một bàn tay vàng bắt bóng cực giỏi.

  => dùng cụ thể để nói về cái trừu tượng.

  +Giờ ra chơi, trường ồn như vỡ chợ.(lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng.)

  +Tay ta, tay búa, tay cày
  Tay gươm, tay bút dựng xây nước nhà.

  (Lấy dấu hiệu của bộ phận để gọi toan thể)

  0
  2021-08-15T20:32:02+00:00

  1) Ra giúp chị một tay đi!

  → một tay – một người

  Lấy bộ phận để gọi toàn thể

  2) Con mời cả nhà ăn cơm !

  → cả nhà –  mọi thành viên trong gia đình

  Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng.

  3) Cuốn sổ lưu bút ấy là cả một trời kí ức về một thời áo trắng.

  → thời áo trắng – thời học sinh

  Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật.

  4) Sen tàn, cúc lại nở hoa

  Sầu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân 

  → “Sen” – mùa hạ, “cúc” – mùa thu

  Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )