em hãy kể tên một vài giun dẹp và nêu đặc điểm của chúng

Question

em hãy kể tên một vài giun dẹp và nêu đặc điểm của chúng

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-08-28T07:18:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:20:07+00:00

  Một số tên của ngành giun dẹp : 

  +Sán lá máu

  +Sán bã trầu

  +Sán dây

  + Sán lá máu

  Đặc điểm chung :

   +Cơ thê dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.

   +Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn. 

   

   

  0
  2021-08-28T07:20:14+00:00

  1 số đại diện của ngành giun dẹp là : sán lá gan , sán lá máu , sán bã trầu , sán dây

  Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp là:

  – Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.

  – Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn. có đặc điếm chung là cơ thể dẹp, dễ phân biệt với các ngành giun khác.

  Cảm ơn và xin câu trả lời hay nhất ạ!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )