Em hãy nêu đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh ?

Question

Em hãy nêu đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh ?

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-11-24T17:04:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:05:46+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  – Cấu tạo chỉ là 1 tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống.

  – Sinh sản vô tính bằng hình thức nhân đôi.

  – Dinh dưỡng : dị dưỡng.

  – Kích thước hiển vi.

  0
  2021-11-24T17:06:20+00:00

  Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh:

  – Kích thước hiển vi và cơ thể chỉ có 1 tế bào.

  – Hầu hết dinh dưỡng kiểu dị dưỡng.

  – Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi.

  – Di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giám.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )