Em hãy so sánh cơ cấu giải cấp của phương đông với phương tây

Question

Em hãy so sánh cơ cấu giải cấp của phương đông với phương tây

in progress 0
Bella 27 phút 2021-09-15T10:22:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:23:20+00:00

  Phương Đông:

  Cao nhất là vua nắm mọi quyền hành

  Tầng lớp nhiều của cải là quan lại quý tộc

  Cuối cùng là nô lệ.

  Phương Tây:

   Gồm 2 giai cấp chủ nô và nô lệ

  0
  2021-09-15T10:23:40+00:00

  Quốc gia cổ đại phương Đông:

   Gồm có 3 giai cấp: Quý tộc (Vua, quan lại, tăng lữ, chủ đất, quý tộc), Nông dân công xã , Nô lệ

  Quốc gia cổ đại phương Tây:

   Gồm có 3 giai cấp: Chủ nô, Bình dân, Nô lệ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )