Em hiểu “mảnh hồn làng” trong thơ Tế Hanh nghĩa là gì? Giúp mình điiiiii!

Question

Em hiểu “mảnh hồn làng” trong thơ Tế Hanh nghĩa là gì?
Giúp mình điiiiii!

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-08-07T19:32:41+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-07T19:34:08+00:00

    “mảnh  hồn làng” chính là nói tới linh hồn quê hương

            xin 5* cùng CTLHN ak

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )