em hiểu thế nào là nhà nước chuyên chế cổ đại

Question

em hiểu thế nào là nhà nước chuyên chế cổ đại

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-02T23:54:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-02T23:56:02+00:00

    ⇒ Vua là người đứng đầu, nắm mọi quyền hành, có quyền lực tối cao. Ở dưới có bộ phận quan lại, quý tộc giúp việc.

    Ở Trung Quốc vua được gọi là Thiên tử, ở Ai Cập là Pharaông,  ở Lưỡng Hà thì là Ensi.

    0
    2021-09-02T23:56:29+00:00

    l

    Chế độ chuyên chế cổ đại  là nhà nước do vua đứng đầu. Mọi quyền lực đều nằm trong tay của nhà vua. Vua có toàn quyền quyết định đến mọi việc của đất nước.

    Giúp việc cho vua chính là tầng lớp quan lại, quý tộc mà ở nhà nước phương Đông thì đứng đầu là quan tể tướng. Bên cạnh đó còn có các tầng lớp bóc lột đó chính là nhân dân tự do và nô lệ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )