xếp các phân số từ lớn đến bé 43/24; 43/21; 2019/2019; 2010/2018; 2010/2019 ………………………………………………………………..

Question

xếp các phân số từ lớn đến bé
43/24; 43/21; 2019/2019; 2010/2018; 2010/2019
……………………………………………………………………………

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-09-07T11:59:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:00:59+00:00

  Đáp án số 1: 43/21, 43/24, 1, 1005/1009, 670/673

  Đáp án số 2: 2.(047619), 1.791(6), 1, 1005/1009, 670/673

   

  0
  2021-09-07T12:01:00+00:00

  Đáp án:43/21; 43/24; 2019/2019; 2010/2018;2010/2019

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )