xét dấu f(x)= -x2 +2x -1 ( kết luận kĩ càng giúp )

Question

xét dấu f(x)= -x2 +2x -1 ( kết luận kĩ càng giúp )

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-07T07:57:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T07:58:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: `-x²+2x-1=0 <=> x=1`

  Ta có bảng xét dấu: ????????

  Vậy:

  +) `f(x) >0 => x ∈∅`

  +) `f(x) <0` khi `x∈R` \ `{1}`

  +) `f(x) = 0` khi `x=1`

  0
  2021-10-07T07:59:00+00:00

  Đáp án:

  $f(x)<0\forall x / \{\ 1\}$

  Giải thích các bước giải:

   $f(x)=-x^2+2x-1$ 

  Ta có :

  $-x^2+2x-1=0\to $\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=1\end{array} \right.\) 

  Bảng xét dấu :

  -∞                  –               1                     –          +∞

  Vậy $f(x)<0\forall x / \{\ 1\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )