Gà có thể ăn được những thức ăn gì ? Thức ăn được gà tiêu hóa và hấp thụ như thế nào

Question

Gà có thể ăn được những thức ăn gì ? Thức ăn được gà tiêu hóa và hấp thụ như thế nào

in progress 0
Josie 1 năm 2021-08-09T10:37:35+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:38:56+00:00

  – Thức ăn của gà: thóc, ngô, cám, sâu bọ…

  – Sự tiêu hóa và hấp thu thức ăn ở vật nuôi

     + Nước được hấp thu qua vách ruột vào máu

     + Protein hấp thu dưới dạng axit amin

     + Lipit hấp thu dưới dạng glyxerin và axit béo

     + Gluxit hấp thu dưới dạng đường đơn

     + Muối khoáng hấp thu dưới dạng ion khoáng

     + Vitamin hấp thu qua vách ruột vào máu

  0
  2021-08-09T10:39:21+00:00
  • Thức ăn của gà: thóc, ngô, cám, sâu bọ…
  • Sự tiêu hóa và hấp thu thức ăn ở vật nuôi

  – Nước được hấp thu qua vách ruột vào máu

  – Protein hấp thu dưới dạng axit amin

  – Lipit hấp thu dưới dạng glyxerin và axit béo

  – Gluxit hấp thu dưới dạng đường đơn

  – Muối khoáng hấp thu dưới dạng ion khoáng

  – Vitamin hấp thu qua vách ruột vào máu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )