gạch dưới các từ chỉ hoạt động , trạng thái trong câu : Những bông hoa phượng đỏ tươi , mịn màng khê rung rung và nói

Question

gạch dưới các từ chỉ hoạt động , trạng thái trong câu : Những bông hoa phượng đỏ tươi , mịn màng khê rung rung và nói

in progress 0
Sarah 5 phút 2021-09-15T08:52:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:54:24+00:00

  các từ chỉ hoạt động ; trạng thái là :
  – nói ; khẽ ; rung rung ; tươi .
        Chúc bạn hộc tốt 

  0
  2021-09-15T08:54:38+00:00

  Những bông hoa phượng đỏ tươi , mịn màng khê rung rung và nói

  hoạt động: rung rung, nói 

  trạng thái: đỏ tươi mình màng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )