GẤP GẤP GẤP Em hãy cho biết biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước? +Có thể Chép Mạng +Có thể tham khảo sách giáo khoa

Question

GẤP GẤP GẤP
Em hãy cho biết biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước?
+Có thể Chép Mạng
+Có thể tham khảo sách giáo khoa ( đừng chép toàn bộ từ đầu đến cuối mà lược lược ý thôi á , dài cũng được nhưng đừng chép toàn bị từ đầu đến cuối nha )
+ Đầy đủ ý chính

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-12T21:19:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T21:20:38+00:00

  Chọn Cổ Loa làm kinh đô 

  Bỏ chức Tiết độ sứ của chính quyền phương Bắc ,thiết lập một bộ máy cai trị mới từ trung ương đến địa phương, quy định các lế nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp

  0
  2021-09-12T21:21:06+00:00

  Những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước là : Ngô Quyền đã tự xưng vương, chọn đất đóng đô, xây dựng cung điện, xóa bỏ bộ máy cai trị cũ của họ Khúc, thiết lập bộ máy chính quyền mới, cử người tâm phúc trấn giữ các châu quan trọng…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )