Giả bài 112 có chỉ tiết và cách giải đàng hoàng

Question

Giả bài 112 có chỉ tiết và cách giải đàng hoàng

in progress 0
Amara 5 giờ 2021-09-09T14:34:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:35:43+00:00

  a) Lần lượt chia 4 cho 1 ,2 ,3 ,4 ta thấy 4 chia hết cho 1, 2, 4.

  Vậy Ư(4) = {1, 2, 4},.

  b) Lần lượt chia 6 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta thấy 6 chia hết 1, 2, 3, 6.

  Vậy Ư(6) = {1, 2, 3, 6}.

  c) Lần lượt chia 9 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta thấy 9 chia hết cho 1, 3, 9

  Vậy Ư(9) = {1; 3; 9}.

  d) Lần lượt chia 13 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ta thấy 13 chia hết cho 1 và 13.

  Vậy Ư(13) = {1; 13}

  e) Ư(1) = 1.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )