giả sử ∆=4m² -12m +8 >0 thì ta làm sao nữa dị? giúp mình với

Question

giả sử ∆=4m² -12m +8 >0
thì ta làm sao nữa dị? giúp mình với

in progress 0
Eliza 15 phút 2021-11-25T12:32:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T12:33:13+00:00

  Ta có: $\begin{array}{l}Δ=4m^2-12m+8>0\\↔4(m^2-3m+2)>0\\↔m^2-3m+2>0\\↔m^2-m-2m+2>0\\↔m(m-1)-2(m-1)>0\\↔(m-1)(m-2)>0\\TH1:\begin{cases}m>1\\m>2\\\end{cases}\\↔m>2\\TH2:\begin{cases}m<1\\m<2\\\end{cases}\\↔m<1\\\end{array}$

   

  0
  2021-11-25T12:33:38+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}Δ=4m^2-12m+8>0\\↔4(m^2-3m+2)>0\\↔m^2-3m+2>0\\↔m^2-m-2m+2>0\\↔m(m-1)-2(m-1)>0\\↔(m-1)(m-2)>0\\↔\left[ \begin{array}{l}\begin{cases}m>2\\m>1\\\end{cases}\\\begin{cases}m<2\\m<1\\\end{cases}\end{array} \right.\\↔\left[ \begin{array}{l}m>2\\m<1\end{array} \right.\\\underline{\text{CHÚC BẠN HỌC TỐT}}\\\end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )