Giá trị lớn nhất của căn bậc hai của 16-x mũ 2 bằng số nào sau đây: A. 0 B. 4 C. 16 D. Một kết quả khác Mọi người ghi cách giải hộ mình nhé!

Question

Giá trị lớn nhất của căn bậc hai của 16-x mũ 2 bằng số nào sau đây:
A. 0 B. 4 C. 16 D. Một kết quả khác
Mọi người ghi cách giải hộ mình nhé!

in progress 0
Camila 4 tuần 2021-11-10T20:08:26+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:09:49+00:00

  Ta có:

  `\qquad x^2\ge 0\ \forall x`

  `=>-x^2\le 0 \ \forall x`

  `=>16-x^2\le 16\ \forall x`

  `=>\sqrt{16-x^2}\le \sqrt{16}=4\ \forall x`

  Dấu “$=$” xảy ra khi $x=0$

  Vậy $GTLN$ của $\sqrt{16-x^2}$ bằng $4$ khi $x=0$

  Đáp án $B$

  0
  2021-11-10T20:10:04+00:00

  Đáp án:

   C lá đáp án đúng

  Giải thích các bước giải:

   `√(16-x)^2`=`16-x=0` =>`x=16>0`

  Nên C là đáp án đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )