Giai bài toán :Một hình lập phương có cạnh 3cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 2 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gập

Question

Giai bài toán :Một hình lập phương có cạnh 3cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 2 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gập lên bao nhiêu lần? Tại sao?

in progress 0
Raelynn 2 tuần 2021-11-29T14:09:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T14:10:58+00:00

  Đáp án:

  Diện tích hình lập phương là:
  3 x 3 x 4=36(cm²)

  Diện tích toàn phần là:

  3 x 3 x 6=54(m²)

  Cạnh của HLP sau khi tăng là:

  3 x 3=9(cm)

  DTTP sau khi tăng cạnh là:

  9 x 9 x 6=486(cm²)

  DTXQ sau khi tăng lên là:

  9 x 9 x 4=324(cm²)

  Vậy diện tích xung quanh và diện tích toàn phần sẽ gấp 9 lần

  Đáp số:9 lần 

  nhớ cho mình 5 vote

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-29T14:10:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích hình lập phương là:
  3 x 3 x 4=36(cm²)

  Diện tích toàn phần là:

  3 x 3 x 6=54(m²)

  Cạnh của HLP sau khi tăng là:

  3 x 3=9(cm)

  DTTP sau khi tăng cạnh là:

  9 x 9 x 6=486(cm²)

  DTXQ sau khi tăng lên là:

  9 x 9 x 4=324(cm²)

  Vậy diện tích xung quanh và diện tích toàn phần sẽ gấp 9 lần

  Đáp số:9 lần

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )