Giải bài toán sau: Tỉ số của hai số a và b bằng 34. Tìm hai số đó, biết rằng a – b =5.

Question

Giải bài toán sau: Tỉ số của hai số a và b bằng 34. Tìm hai số đó, biết rằng a – b =5.

in progress 0
Charlie 19 phút 2021-09-12T07:11:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:13:37+00:00

  Đáp án:

  `↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có `a/b=3/4⇒4a=3b`

  `a-b=5⇒4a-4b=20⇒3b-4b=20⇒b=-20`

  `⇒a=-15`

  Học tốt

  0
  2021-09-12T07:13:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Gọi hai số là: a , b 

  Ta có a/b = 3/4

  Theo tính chất đẳng thức tỉ lệ , ta có

  a – b / b = 3-4 / 4 = -1/4

  Theo giả thiết ta có a – b =5 nên 5/b = -1/4 => b . -1 = 5 . 4

  => b . -1 = 20

  => b = 20 : -1 = -20

  Thế vào a – b = 5 ta được a – ( – 20 ) = 5

  => a + 20 = 5

  => a = 5 – 20 = -15

  Vậy a = -15 và b = -20

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )