Giải hệ Phương trình: x + y = 13 xy = 36

Question

Giải hệ Phương trình:
x + y = 13
xy = 36

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-09-12T00:50:55+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:52:05+00:00

  Đáp án:

  `(x;y)\in {(4;9);(9;4)}`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\quad \begin{cases}x+y=13\\xy=36\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}x=13-y\\(13-y).y=36\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}x=13-y\\-y^2+13y-36=0\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}x=13-y\\-(y-9)(y-4)=0\end{cases}$

  `<=>`$\left\{\begin{matrix}x=13-y\\\left[\begin{array}{l}y-9=0\\y-4=0\end{array}\right.\end{matrix}\right.$

  `<=>`$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}y=9\\x=13-y=4\end{cases}\\\begin{cases}y=4\\x=13-y=9\end{cases}\end{array}\right.$

  Vậy hệ phương trình có nghiệm 

  `\qquad (x;y)\in {(4;9);(9;4)}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )