Giải hệ pt: a) 3y= (y ² +2)/x ² 3x= (x ² +2)/y ² b) x- (1/x)=y- (1/y) xy= x ³ +1

Question

Giải hệ pt:
a) 3y= (y ² +2)/x ²
3x= (x ² +2)/y ²
b) x- (1/x)=y- (1/y)
xy= x ³ +1

in progress 0
Adalynn 1 giờ 2021-10-04T07:52:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T07:54:06+00:00

  Đáp án: a)x=y=1

  b)x=y ≈1,466 hoặc x ≈-1,26,y=0,79

  Giải thích các bước giải: a)điều kiện có nghiệm:x,y>0

  3y= (y ² +2)/x ² (1)

  3x= (x ² +2)/y ² (2)

  suy ra 3y- 3x= (y ² +2)/x ² – (x ² +2)/y ²

  suy ra (x-y)(3xy+x+y)=0

  suy ra x=y hoặc 3xy+x+y=0(loại vì x,y>0)

  thay x=y vào (1)

  suy ra 3x^3-x^2-2=0

  suy ra (x-1)(3x^2+2x+2)=0

  suy ra x=1 suy ra y=1

  b)điều kiện có nghiệm x,y khác 0

  tương tự như câu a suy ra (x-y)(1+1/xy)=0

  suy ra x=y hoặc xy=-1

  nếu x=y

  suy ra x^3-x^2-1=0

  suy ra x ≈1,466 suy ra y ≈1.466

  nếu xy=-1

  suy ra x^3=-2

  suy ra x ≈-1,26 suy ra y ≈0,79

  0
  2021-10-04T07:54:14+00:00

  a) Lay ptrinh(1) – ptrinh (2) ta co

  $3(y-x) = \dfrac{(y^2-x^2)(x^2 + y^2 + 2)}{x^2 y^2}$

  <->$ 3 (y-x) = \dfrac{(y-x)(y+x)(x^2 + y^2 + 2)}{x^2 y^2}$

  <->$y=x$ hoac $3 = \dfrac{(y+x) (x^2 + y^2 + 2)}{x^2 y^2}$.

  TH1: y = x

  Thay vao ptrinh (1) ta co

  $3x = (x^2+2)/x^2$ hay $(x-1)(3x^2 + 2x + 2) = 0$

  Vay $x=1$, suy ra $y= 1$. Vay nghiem la $(1,1)$.

  TH2: $3 = \dfrac{(y+x)(x^2 + y^2 + 2)}{x^2 y^2}$

  b)Ptrinh dau tien tuong duong vs

  $x-y+\dfrac{1}{y} – \dfrac{1}{x} = 0$

  $(x-y) + \dfrac{x-y}{xy} = 0$

  $(x-y)(1+\dfrac{1}{xy}) = 0$

  Vay $x=y$ hoac $xy=-1$

  TH1: x=y

  THay vao ptrinh sau ta co

  $x^3-x^2+1=0$

  TH2: xy = -1 hay y = -1/x

  THay vao ptrinh sau ta co

  $x.(-1/x) = x^3+1$

  <->$ -1 = x^3+1$

  <-> $x^3 = -2$

  <-> $x = \sqrt[3]{-2}$

  Vay $y = \dfrac{\sqrt[3]{4}}{-2}$

  Vay nghiem la $(\sqrt[3]{-2}, \dfrac{\sqrt[3]{4}}{-2})$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )