Giải phương trình sau : 4(x-2) – x(x-2)=0

Question

Giải phương trình sau :
4(x-2) – x(x-2)=0

in progress 0
Valerie 5 tháng 2021-07-13T02:42:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:44:14+00:00

  Đáp án: x=2 hoặc x=4

  Giải thích các bước giải:

  4.(x-2)-x.(x-2)=0

  ⇔(x-2).(4-x)=0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\4-x=0\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=4\end{array} \right.\) 

  Vậy x=2 hoặc x=4

  0
  2021-07-13T02:44:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  4(x-2) – x(x-2)=0

  ⇔ (x – 2) (4 – x) = 0

  1) x – 2 = 0 ⇔ x = 2

  2) 4 – x = 0 ⇔ -x = -4  ⇔ x = 4

  S = {2; 4}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )