Giải thích cơ sở di truyền của hiện tượng thái hoá

Question

Giải thích cơ sở di truyền của hiện tượng thái hoá

in progress 0
Vivian 5 tháng 2021-07-13T03:12:53+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-13T03:14:37+00:00

    Cơ sở là do các loài tự thụ thụ phấn hoặc giao phối gần với nhau qua các thế hệ làm gia tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp gây hại và tỉ lệ gen dị hợp giảm dần => dẫn đến hiện tượng thoái hóa ( do các gen đồng hợp lặn ) ở các loài.

    Chúc bạn học tốt, nếu thấy đúng thì cho mình ctlhn với ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )