Giải thích nữa nha Câu 1: Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hóa trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 ml khí cacbonic (đktc). Công

Question

Giải thích nữa nha
Câu 1: Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hóa trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 ml khí cacbonic (đktc). Công thức phân tử của muối cacbonat là
A. K2CO3. B. Na2CO3. C. Ag2CO3. D. Li2CO3.

in progress 0
Kennedy 4 ngày 2021-12-07T03:23:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:24:30+00:00

  Đáp án:B

   

  Giải thích các bước giải:

   Chúng ta sẽ gọi kim loại là R, muối là R2CO3 

  Ta có công thức tổng quát sau:

   R2CO3 + 2HCI ———–→ 2RCI + CO2 + H2O 

  Ta có cách làm sau: nCO2 = 0 , 224 : 22 , 4 = 0,01 mol

  Theo phản ứng hóa học mà ta đã biết: nR2CO3 = nCO2= 0,01 mol                           MR2CO3=2R + 60=1,06 : 0,01=106                                                                               R= 23                                                                                                                                  Mà R chính là ký hiệu của nguyên tố hóa học Na

  Theo dữ kiện mà chúng ta biết được là Na , từ đó:

        ⇒ Đáp án B là đáp án chính xác mà chúng ta cần phải đi tìm trong câu hỏi này. 

   

  0
  2021-12-07T03:24:32+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   Gọi kim loại là R -> muối là R2CO3

  R2CO3 + 2HCl —> 2RCl + CO2 + H2O

  Ta có: nCO2=0,224/22,4=0,01 mol

  Theo phản ứng: nR2CO3=nCO2=0,01 mol

  -> MR2CO3=2R + 60=1,06/0,01=106 -> R =23 -> R là Na

  -> muối là Na2CO3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )