giải thích sự di chuyển của thằn lằn bóng đuôi dài. Mọi ng nhớ là giải thích nhé!

Question

giải thích sự di chuyển của thằn lằn bóng đuôi dài.
Mọi ng nhớ là giải thích nhé!

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-07-23T04:33:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:34:02+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  – Khi di chuyển sang phải:

  + Thân uốn sang phải, đuôi uốn sang trái.

  + Chi trước bên phải cố định, chi sau bên trái di chuyển.

  + Chi trước bên trái cố định, chi sau bên phải chuyển lên phía trước

  – Khi di chuyển sang trái thì ngược lại.

  Khi di chuyển thân và đuôi thằn lằn tì sát vào đất, uốn mình liên tục với sự hỗ trợ của chi trước và sau có vuốt con vật tiến lên lên phía trước.

  CHO MÌNH XIN HAY NHẤT 

  0
  2021-07-23T04:34:25+00:00

  – Khi di chuyển sang trái:

  + Thân uốn sang trái, đuôi uốn sang phải

  + Chi trước bên trái cố định, chi sau di chuyển

  + Cho trước bên phái cố định, chi sau bên trái chuyển lên phía trước

  – Khi di chuyển sang phải:

  + Thân uốn sang phải, đuôi uốn sang trái.

  + Chi trước bên phải cố định, chi sau bên trái di chuyển.

  + Chi trước bên trái cố định, chi sau bên phải chuyển lên phía trước

  Khi di chuyển thân và đuôi thằn lằn tì sát vào đất, uốn mình liên tục với sự hỗ trợ của chi trước và sau có vuốt con vật tiến lên lên phía trước. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )