giải thích vì sao có tên động vật nguyên sinh

Question

giải thích vì sao có tên động vật nguyên sinh

in progress 0
Ariana 12 phút 2021-09-12T20:03:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T20:05:04+00:00

   Cấu tạo từ một đơn bào nhưng vẫn đảm nhiệm các chức năng của cơ thể sống

   

  0
  2021-09-12T20:05:06+00:00

  VÌ cơ thể nó chỉ được cấu tạo đơn giản từ 1 đơn bào nhưng vẫn có chức năng của 1 cơ thể sống

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )