Giải Toán Bằng Cách Lập Phương trình 1) Một ca nô xuôi từ bến A đến bến B với vận tốc 30Km/h , sau đó lại ngược từ B về A . Thời gian xuôi ít hơn thời

Question

Giải Toán Bằng Cách Lập Phương trình
1) Một ca nô xuôi từ bến A đến bến B với vận tốc 30Km/h , sau đó lại ngược từ B về A . Thời gian xuôi ít hơn thời gian đi ngược 1h20 phút . Tính khoảng cách giữa hai bến A và B biết rằng vận tốc dòng nước là 5km/h.
GIÚP MÌNH GẤP VỚi MN OIWWW:))
CỬM ƠN:>>

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-10-04T01:06:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:07:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi khoảng cách giữa a và b là x (km) ; (x>10)

  đổi 2giờ 40 phút =4/3 giờ 

  vận tốc thực của ca nô là 30- 5 = 25 (km / giờ)

  thời gian xuôi dòng của ca nô là x/ 25+5 = x/30( giờ)

  thời gian ngược dòng của ca nô là x/25-5 = x/20(giờ)

  theo đề bài ta có phương trình

  x/20-x/30 = 4/3 

  = 30x – 20x = 800

  =         10x = 800

  x =80 ( t m đ k )

  vậy khoảng cách giữa 2 bến A và B là 80 km

           cho mình ctlhn nha bạn

  0
  2021-10-04T01:07:34+00:00

  Đáp án:

   80km

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )