giựa vào thân so với mặt đất phân chia thành mấy loại

Question

giựa vào thân so với mặt đất phân chia thành mấy loại

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-11-13T05:17:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:19:04+00:00

  Đáp án:dựa vào thân so với mặt đất phân chia thành 3 loại

  Thân đứng gồm có 3 dạng:
  +Thân gỗ
  +Thân cột
  +Thân cỏ
  -Thân leo gồm có 2 dạng:
  +Leo bằng thân quấn
  +Leo bằng tua quấn
  -Thân bò

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-13T05:19:19+00:00

  3 loại

  -Thân đứng:

  + Thân gỗ: cứng, cao, có cành

  + Thân cột: cứng, cao, không có cành

  + Thân cỏ: mềm, yếu, thấp

  -Thân leo: leo bằng nhiều cách như thân quấn, tua cuốn

  -Thân bò: mềm, yếu, bò lan sát đất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )