Giúp e mình vs phân tích thành nhân tử `x^2+5x+6`

Question

Giúp e mình vs phân tích thành nhân tử
`x^2+5x+6`

in progress 0
Aubrey 1 tháng 2021-11-04T05:31:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:32:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   x² + 5x + 6

  = x² + 2x + 3x + 6

  = x. ( x + 2 ) + 3.( x + 2 )

  = ( x + 3 ) . ( x +2) 

  0
  2021-11-04T05:33:08+00:00

  Đáp án:

  $(x+2)(x+3)$

  Giải thích các bước giải:

  $x² + 5x + 6$

  $=(x² + 2x) + (3x + 6)$

  $= x(x + 2) + 3(x + 2)$

  $=(x + 2)(x + 3)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )