giúp em ạ em vote cho 5 sao em cảm ơn ạ Câu 1. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật không có tính chất nào sau đây ? A. Chuyển động không ngừng. B.

Question

giúp em ạ em vote cho 5 sao em cảm ơn ạ
Câu 1. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật không có tính chất nào sau đây ?
A. Chuyển động không ngừng. B. Giữa chúng có khoảng cách.
C. Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. D. Chuyển động thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.
Câu 2. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng
A. Khối lượng của vật B. Nhiệt độ của vật
C. Trọng lượng của vật D. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật
Câu 3. Cách nào sau đây làm thay đổi nhiệt năng của vật?
A. Cọ xát vật với một vật khác. B. Đốt nóng vật.
C. Cho vật vào môi trường có nhiệt độ thấp hơn vật D. Tất cả các phương pháp trên
Câu 4. Đơn vị của nhiệt lượng là ?
A. J B. Kg
C. N D. W
Câu 5. Bỏ miếng đồng vào cốc nước, nhiệt độ của đồng tăng lên. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Đồng đã thực hiện công B. Nhiệt năng của đồng tăng lên
C. Đồng đã truyền nhiệt lượng D. Nhận xét B, C đúng
Câu 6. Đối lưu chỉ xảy ra ở trong các trường hợp nào dưới đây:
A. Chất lỏng hoặc chất khí B. Chất rắn
C. Chân không D. Cả A, B và C
II/ TỰ LUẬN
Câu 1: Thả một thỏi đồng vào trong một cốc nước, sau một thời gian thấy thỏi đồng nóng lên. Hiện tượng gì đã xảy ra với thỏi đồng và nước trong cốc ?
Câu 2: Cho biết hiện tượng khuếch tán xảy ra khi nào? Cho ví dụ ? Giải thích ví dụ đó?

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-06T22:12:51+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T22:14:48+00:00

  Đáp án: 1.C.Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  2.B. Nhiệt độ của vật.

  3.D. Tất cả các phương pháp trên.

  4.A. J.

  5.D. Nhận xét B, C đúng.

  6.A. Chất lỏng hoặc chất khí.

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )