Giúp em bài này với ạ : căn-2x^2 + 6 = x-1 ; cănx -3=2căn2x + 1 Chúc anh chị l9 thi tốt :3

Question

Giúp em bài này với ạ : căn-2x^2 + 6 = x-1 ; cănx -3=2căn2x + 1
Chúc anh chị l9 thi tốt :3

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-13T13:51:43+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:52:56+00:00

  √-2x²+6=x-1

  ⇒x=∅

  √x-3=2√2x+1

  x∈[∞;3]

  -2√2x+1=-√x-3

  ⇒x=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )