giúp em Giải các phương trình sau : |2x – 3| = 2 – x

Question

giúp em Giải các phương trình sau : |2x – 3| = 2 – x

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-09-18T13:49:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:51:39+00:00

  |2x-3|=2-x

  Có: |2x-3|=2-x khi 2x-3≥0 ⇔ x≥$\frac{3}{2}$ 

  Có: |2x-3|=-2+x khi 2x-3<0 ⇔ x<$\frac{3}{2}$ 

  TH1: |2x-3|=2-x  với x≥$\frac{3}{2}$ 

  ⇔ 2x-3 = 2-x

  ⇔2x+x=3+2

  ⇔3x=5

  ⇔ x= $\frac{5}{3}$   (thỏa mãn)

  TH2: |2x-3|=-2+x  với x< $\frac{3}{2}$ 

  ⇔ 2x-3=-2+x

  ⇔2x-x=3-2

  ⇔x=1                  (thỏa mãn)

  Vậy pt có tập nghiệm S = { 1; $\frac{5}{3}$ }

                  ____Học Tốt____

  0
  2021-09-18T13:51:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có `|2x – 3|` $\geq$ 0 (với mọi x)

  Mà `|2x – 3` `=2` `– x`

  => `2` `-` `x` $\geq$ 0 

  => `x` $\leq$ `2`

  Mà với `x` =2 thì |2x – 3| = 3 khác 0

  Với x<0 thì |2x – 3| > 2-x

  => Ko thõa mãn với giả thiết

  Vậy x=1

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )