Giúp mik với 1.Một toa tàu hỏa cần chở 980 khách. Mỗi toa có 11 khoang, 1 khoang có 8 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu toa tàu để chở hết khách

Question

Giúp mik với
1.Một toa tàu hỏa cần chở 980 khách. Mỗi toa có 11 khoang, 1 khoang có 8 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu toa tàu để chở hết khách?
2. Chứng tỏ rằng 1 số chia hết cho 6 dư 2 và 1 số chia cho 6 dư 1 thì tổng 2 số đó chia hết cho 3
Nhanh nha mik cần gấp!!!

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-07-21T01:10:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:12:02+00:00

  bài 1:

  Số người ở mỗi toa là :

  8 x 11 = 88 ( người )

  Cần số toa để chở hết khách là :

  980 : 88 = 11 ( toa ) dư 12 người

  Vậy : cần ít nhất 12 toa để chờ hết số khách.

  bài 2: 

  Ta có: Gọi số thứ 1 là 6k + 1

             Gọi số thứ 2 là 6k + 2

             => Số thứ 1 + số thứ 2 = 6k + 1 + 6k + 2 = 12 + 3

             Vì 12k chia hết cho 3 và 3 chia hết cho 3.

  mặt dày xin câu trả lời hay nhất

   

  0
  2021-07-21T01:12:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.

  số người ở mỗi toa tàu:

  8×11=88(người )

  Cần số toa tàu để chở hết khách:

  980:88=11(toa)dư 12 người

  đáp số: cần ít nhất 12 toa tàu để chở hết số khách

  2.

  Gọi số thứ 1 là 6k+1

  Gọi số thứ 2 là 6k+2

  Số thứ1+số thứ2=6k+1+6k+2

                             =12+3

   12k : hết cho 3 và 3 : hết cho 3.

  đáp số:12

  *nhớ cho mik câu trl hay nhất+tim+cảm ơn nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )