Giúp mik vs mai mik thi rồi. Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại B có góc C= 60 độ. a, Chứng minh rằng cạnh BC= 1/2AC b, Nêu phát biểu về tam giác vuôn

Question

Giúp mik vs mai mik thi rồi.
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại B có góc C= 60 độ.
a, Chứng minh rằng cạnh BC= 1/2AC
b, Nêu phát biểu về tam giác vuông có tính chất như trên.

in progress 0
Eden 4 tháng 2021-08-16T05:23:21+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:24:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a)Xét tam giác ABC vuông tại B (gt) 

  ∠C=60°(gt)

  =>∠A=30°

  Mà BC là cạnh đối diện với ∠C

  =>BC bằng nửa cạnh huyền

  =>BC=1/2AC

  b)Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc 30° thì bằng nửa cạnh huyền.

  0
  2021-08-16T05:24:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a.Xét tam giác ABC vuông tại B (gt) có:

  Góc C=60°(gt)

  =>Góc A=30°

  Mà BC là cạnh đối diện với góc C

  =>BC bằng nửa cạnh huyền

  =>BC=1/2AC

  b.Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc 30° thì bằng nửa cạnh huyền.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )