Giúp mình 1 chút Loại tế bào nào sau đây không có kì trung gian? A. Tế bào phôi B. Tế bào hồng cầu C. Tế bào thần kinh D. Tế bào dạ dày

Question

Giúp mình 1 chút
Loại tế bào nào sau đây không có kì trung gian?
A. Tế bào phôi
B. Tế bào hồng cầu
C. Tế bào thần kinh
D. Tế bào dạ dày

in progress 0
Kennedy 1 giờ 2021-10-24T00:52:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-24T00:53:19+00:00

    đáp án là B bạn nhé, tế bào hồng cầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )