Giúp mình 3 câu sau ạ 1-Bộ guốc lẻ thường là động vật ăn cỏ nhai lại đúng ko? 2-Thứ tự tiến hoá: Lớp lưỡng cư-> Lớp cá sụn-> Lớp bò sát-> Lớp Chim-> L

Question

Giúp mình 3 câu sau ạ
1-Bộ guốc lẻ thường là động vật ăn cỏ nhai lại đúng ko?
2-Thứ tự tiến hoá: Lớp lưỡng cư-> Lớp cá sụn-> Lớp bò sát-> Lớp Chim-> Lớp thú, có đúng ko?
3-Đẻ trứng có đá vôi, ấp trứng, nuôi con bằng sữa diều là đặc điểm của lớp chim đúng ko?

in progress 0
Eva 2 tuần 2021-07-11T14:00:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:01:20+00:00

  1-Bộ guốc lẻ thường là động vật ăn cỏ nhai lại là đúng

  2-Lớp cá sụn -> Lớp lưỡng cư -> Lớp bò sát -> Lớp chim -> Lớp thú

  3-Đẻ trứng có đá vôi, ấp trứng, là đặc điểm của lớp chim

  Chúc bạn học tốt!!!!

  0
  2021-07-11T14:02:05+00:00

  @gaukind2008

  Câu 1: đúng

  Câu 2: sai

  Đáp án đúng: Lớp Cá Sụn → Lớp Lưỡng Cư → Lớp Bò Sát → Lớp Chim → Lớp Thú

  Câu 3: đúng

  #Team FA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )