Giúp mình bài nay với : x+x+15 =65 Giải theo phương trình lớp 8 nha

Question

Giúp mình bài nay với : x+x+15 =65
Giải theo phương trình lớp 8 nha

in progress 0
Ivy 3 tuần 2021-11-16T19:57:31+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-16T19:58:35+00:00

   

         x+x+15=65

  <=>2x+15-65=0

  <=>2x-50=0

  <=>2x=50

  =>x=25

  Vậy S={25}

  0
  2021-11-16T19:59:01+00:00

  Đáp án:

  x+x+15 =65

  <=> 2x=65-15=50

  <=> x=50:2=25

  Vậy phương trình có nghiệm là x=25

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )