(Giúp mình câu này với ạ,mình cảm ơn nhiều) Một hồ chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước trong lòng hồ như sau: chiều dài là 2m, chiề

Question

(Giúp mình câu này với ạ,mình cảm ơn nhiều)
Một hồ chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước trong lòng
hồ như sau: chiều dài là 2m, chiều rộng là 1,5m, chiều cao là 1,2m. Người ta mở vòi cho nước
chảy vào hồ, mỗi giờ vòi chảy được 3m3
. Hỏi vòi chảy trong thời gian bao lâu thì hồ đầy nước?
Biết lúc đầu hồ không có nước.

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-08-04T19:45:06+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T19:46:33+00:00

  Dung tích của lòng hồ là:

  `V=2.1,5.1,2=3,6(m^3)`

  Vì mỗi mỗi giờ vòi chảy được `3m^3` nước nên hồ sẽ đầy nước sau:

  `3,6:3=1,2` (giờ)

  Vậy hồ đầy nước sau `1,2` (h) = 1 h 24 phút.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )