giúp mình ghi lại các hằng đẳng thức đáng nhớ , mình cần áp dụng vào các bài toán cần gấp

Question

giúp mình ghi lại các hằng đẳng thức đáng nhớ , mình cần áp dụng vào các bài toán cần gấp

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-25T01:06:31+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T01:07:45+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  1.Bình phương của 1 tổng: (a + b)² = a² + 2ab + b² 

  2.Bình phương của 1 hiệu: (a − b)² = a² – 2ab + b² 

  3.Hiệu 2 bình phương: a² − b² = (a − b)(a + b)

  4.3Lập phương của 1 tổng: (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

  5.Lập phương của 1 hiệu: (a − b)³ = a³ − 3a²b + 3ab² − b³

  6.Tổng 2 lập phương: a³ + b³ = (a + b)(a² − ab + b²) 

  7.Hiệu 2 lập phương: a³ − b³ = (a − b)(a² + ab + b²) 

  0
  2021-10-25T01:07:59+00:00

  Đáp án:

  `1. (a ± b)^2 = a^2 ±2ab + b^2`

  `2. a^3 ± b^3 = (a ± b) (a^2 ± ab + b^2)`

  `3. a^2 – b^2 = (a – b) (a + b)`

  `4. (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3`

  `5. (a – b)^3 = a^3 – 3a^2b + 3ab^2 – b^3`

  mÌNH nhớ mỗi thế thuii

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )