Giúp mình giải bài này với nhé x/6-6=24

Question

Giúp mình giải bài này với nhé x/6-6=24

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-07-24T19:05:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:07:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `x/6- 6= 24`

  `x/6= 24+ 6`

  `x/6= 30`

  `x. 1- 30. 6`

  `→ x= 30. 6`

  `→ x= 180`

  0
  2021-07-24T19:07:08+00:00

    $\frac{x}{6}$ – 6 = 24

    $\frac{x}{6}$ = 24 + 6

    $\frac{x}{6}$ = 30

    x . 1 – 30 . 6 

  ⇒ x = 30 .6

  ⇒ x = 180

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )