Giúp mình nhé ???? Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt: Phenol, propan-1-ol, glixerol, nước

Question

Giúp mình nhé ????
Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt: Phenol, propan-1-ol, glixerol, nước

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-25T00:14:40+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:15:57+00:00

  Nhỏ brom vào 4 chất. Phenol có kết tủa trắng. 

  $C_6H_5OH+ 3Br_2 \to C_6H_2Br_3OH+ 3HBr$ 

  Cho Cu(OH)2 vào 2 chất còn lại. Glixerol hoà tan Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.

  $2C_3H_8O_3+ Cu(OH)_2 \to (C_3H_7O_3)_2Cu+ 2H_2O$ 

  Cho Na vào 2 chất còn lại. Na phản ứng mạnh với nước, có thể có tiếng nổ và lửa cháy. Na tan êm dịu trong propan-1-ol. 

  $2Na+ 2H_2O \to 2NaOH+ H_2$

  $2C_3H_7OH+ 2Na \to 2C_3H_7ONa+ H_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )