Giúp mình nhé mn. Cảm ơn mn nhìu nhìu a) Chiếc diều của bạn An bay ở độ cao 7m( so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng thêm 3m, rồi

Question

Giúp mình nhé mn. Cảm ơn mn nhìu nhìu
a) Chiếc diều của bạn An bay ở độ cao 7m( so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng thêm 3m, rồi sau đó lại giảm đi 4m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi?

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-07-07T14:57:17+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-07T14:58:40+00:00

    Chiếc diều ở độ cao:

    7+3-4=6 (m)

    Vậy dộ cao sau 2 lần thay đổi của diều là: 6m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )