Giúp mình với ạ Vật sáng AB đặt vuông góc với trực chính của 1 TKHT nằm ngoài tiêu cự, A nằm trên trục chính. Hãy xác định khoản

Question

Giúp mình với ạ
Vật sáng AB đặt vuông góc với trực chính của 1 TKHT nằm ngoài tiêu cự, A nằm trên trục chính. Hãy xác định khoảng cách từ ảnh của vật AB tới TK, xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính. Xác định khoảng tiêu cự của thấu kính

in progress 0
Eloise 2 giờ 2021-10-12T01:34:54+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:36:35+00:00

  Đáp án:

  Vì AB đặt nằm ngoài tiêu cự nên ảnh tạo ra là ảnh thật, ngược chiều với vật.

  Gọi d là khoảng cách từ vật đến TK

        f là tiêu cự của thấu kính

  Ta có công thức thấu kính:

  \[\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Rightarrow d’ = \frac{{df}}{{d – f}}\]

  Gọi F và F’ hai điểm trên trục chính cách TK 1 đoạn f ở hai bên thấu kính ư

  Đoạn FF’ là khoảng tiêu cự của thấu kính

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )