Giúp mình với hoàn thành các phương trình sau : 1 , HCL + …… => ….. +H2 2 , HCl + …….. => ……+ H2O + CO2 3, CO2 + …….=> CaCO3 4,

Question

Giúp mình với
hoàn thành các phương trình sau :
1 , HCL + …… => ….. +H2
2 , HCl + …….. => ……+ H2O + CO2
3, CO2 + …….=> CaCO3
4, H2SO4 + …..=> …..+HCL

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-09T04:49:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:50:12+00:00

  1. 6HCl + 2Al => 2AlCl3 + 3H2

  2. 2HCl + CaCO3 => CaCl2 + H2O + CO2

  3. CO2 + CaO => CaCO3

  4. H2SO4+2NaCl => Na2SO4 + 2HCl

  Xin CTLHN nhé plss

  0
  2021-09-09T04:50:53+00:00

  `HCl + 2Mg → MgCl_2 + H_2`

  `HCl + CaCO_3 → CaCl_2 + H_2O + CO_2` 

  `CO_2 + CaO → CaCO_3`

  `H_2SO_4 + 2NaCl → Na_2SO_4 + 2HCl`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )