Giúp mình với mình cần gấp Theo em, lòng yêu nước của học sinh được biểu hiện qua những điểm nào? Bài Buổi học cuối cùng lớp 6

Question

Giúp mình với mình cần gấp
Theo em, lòng yêu nước của học sinh được biểu hiện qua những điểm nào?
Bài Buổi học cuối cùng lớp 6

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-09-11T12:21:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:23:05+00:00

  Theo em, lòng yêu nước của học sinh đc biểu hiện qua những điểm là: Cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình hay tham gia nguyên cứu khao học, đó là yêu nước, tự giác thực hiện chính sách, pháp luật, tôn trọng kỉ cương, đó cũng là yêu nước. Lựa chọn 1 nghề nhiệp phù hợp với bản thân mình, gắn bó và cống hiến hết mik vì công việc, đó là yêu nước. Lao động tích cực, hăng hái, làm giàu chính đáng, đó là yêu nước,…

  0
  2021-09-11T12:23:37+00:00

  Đã là học sinh thì cái thiết yếu nhất là phải học.

  -Học là 1 hình thức nâng cao trình độ văn hóa nuôi sống bản thân đồng thời thể hiện truyền thống yêu nước.

  -Thường xuyên tham gia các hoạt động truyền thống của địa phương cư trú , đóng góp côg sức tài sản (dù nhỏ thôi) vào các quĩ tu bổ chùa chiền, di tích lịch sử văn hóa….

  -Xây dựng các công trình thanh niên mang tư tưởng xanh sạch cũng là 1 trog các việc làm đúng
  Yêu nước khôg có nghĩa phải chốg giặc ngoại xâm, ở thời bình những việc làm xây dựg và bảo vệ vững chắc quê hương đất nước cũng chính là giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )