giúp mình với x mũ 2 (x-2)=+7x=14

Question

giúp mình với x mũ 2 (x-2)=+7x=14

in progress 0
Hailey 4 tuần 2021-09-05T17:53:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:54:30+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $x^2.(x-2) = 7x-14$

  $⇔x^2.(x-2) =7.(x-2)$

  $⇔(x-2).(x^2-7)=0$

  $⇔x=2$ hoặc $x=±\sqrt[]{7}$

  0
  2021-09-05T17:55:03+00:00

  Đáp án: x=2 hoặc x=+-căn 7

  Giải thích các bước giải:

  => x^2 (x-2) = 7x-14                                                                                                                                    =>x^2 (x-2) = 7(x-2)                                                                                                                                    =>x^2(x-2)-7(x-2)=0                                                                                                                               =>(x-2)(x^2-7)=0                                                                                                                                      =>x-2=0 hoặc x^2-7=0 =>x=2 hoặc x= +- căn 7                                                                                   #chúc bn học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )