Giúp mình với !!!!!!!! Nhà TRần 3 lần đánh thắng quân nguyên Lần 1 đánh vào ngày tháng năm nào??? lần 2 đánh vào ngày tháng năm nà

Question

Giúp mình với !!!!!!!!
Nhà TRần 3 lần đánh thắng quân nguyên
Lần 1 đánh vào ngày tháng năm nào???
lần 2 đánh vào ngày tháng năm nào ????
lần 3 đánh vào ngày tháng năm nào????????????

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-11-14T02:32:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:34:09+00:00

  Lần 1 năm 1258

  Lần 2 năm 1285 

  Lần 3 năm 1288

  0
  2021-11-14T02:34:23+00:00

  Lần 1 đánh vào năm 1258.

  – Lần 2 đánh vào năm 1285.

  – Lần 3 đánh vào năm 1288.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )