giúp mink một sân vận động hình chữ nhật có chu vi là 400 m , chiều dài bằng 3/2 chiều rộng . a; chiều dài , chiều rộng của sân vận động đó? diện tí

Question

giúp mink
một sân vận động hình chữ nhật có chu vi là 400 m , chiều dài bằng 3/2 chiều rộng .
a; chiều dài , chiều rộng của sân vận động đó?
diện tích của sân vận động đó ?
mai mink phải nộp

in progress 0
Josie 12 phút 2021-09-11T12:11:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:12:09+00:00

                                 Giải:

  Tổng chiều dài và chiều rộng của sân vận động hình chữ nhật đó là:

  400:2=200(m)

  Ta có sơ đồ:

  Chiều dài:    l—–l—–l—–l   

  Chiều rộng: l—–l—–l

           (Tổng 200m)

  Theo sơ đồ,tổng số phần bằng nhau là:

  3+2=5(phần)

  Giá trị của mỗi phần là:

  200:5=40

  a)Chiều dài của sân vận động hình chữ nhật là:

  40×3=120(m)

  Chiều rộng của sân vận động hình chữ nhật đó là:

  200-120=80(m)

  b)Diện tích sân vận động hình chữ nhật đó là:

  120×80=9600(m2)

  Đ/S:a)Chiều dài:120m và chiều rộng:80m

         b)Diện tích:9600m2.

         CHÚC BN HOK TỐT   

  0
  2021-09-11T12:13:04+00:00

  Nửa chu vi sân vận động là:

  400 : 2 = 200 (m)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 2 = 5 (phần)

  Chiều dài sân vận động là:

  200 : 5 . 3 = 120 (m)

  Chiều rộng sân vận động là:

  200 – 120 = 80 (m)

  Diện tích sân vận động là:

  120 . 80 = 9600 m²

               Đáp số : 9600 m²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )